TEOG

Teog yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı. İlk defa 2013-2014 yılında uygulanmaya başlayan sistem, orta öğrenimden sonra hangi liseye gidileceğini belirleyen bir sistem.

Bu sistemin özeliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse temelde şunlar söylenebilir.

Eskiden orta öğrenim yani 8 yıllık eğitim bittiği zaman bir kereye mahsus yapılan SBS yani Seviye Belirleme Sınavının yerine geçen bir yöntem.

Burada son sınıf yani 8. Sınıf öğrencileri yılda iki defa birinci dönem ve ikinci dönem toplam 6 dersten sınava giriyorlar. Bu sınavlar 2 gün devam ediyor. Toplam her bir ders için 40 dakikalık süre veriliyor ve 20 çoktan seçmeli soruluyor.

Teog

Bu sınavlarda üç yanlış bir doğru götürmüyor.

Sınava girilen dersler şunlar: Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Tarih, Yabancı Dil, Din Bilgisi

Sınav sonuçlarında her doğru için öğrenci 5 puan alıyor, Alınan bu notlar öğrencinin 5.6.7.8. sınıf yıl sonu ağırlıklı not ortalaması ile birleştirilerek ortaya TEOG puanı için %30 okul başarısı, %70 sınav sonuçları alınan puanın belirlenmesinde etkin oluyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencilerin aldığı nota göre okul yerleştirmeleri bu yıl değişen yeni düzenleme ile devlet okulları için ayrı, özel okullar için ayrı olarak gerçekleşiyor.

Tavan puan: 500. Eğer hiçbir okula puanı yetmeyen öğrenci olursa 4+4+4 eğitim şartı zorunluluğu nedeniyle İmam Hatip ve Ticaret Liselerine yerleştiriliyor